26%
تخفیف

نگاهی تربیتی به فضای مجازی افق ها، چالش ها و راه کارها

بدون امتیاز 0 رای
28,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

2
28,000 تومان