درباره ما بیشتر بدانید!

 

مرکز فرهنگی و نشر فراعلم با همکاری متخصصان و مدرسان دانشگاه‌ها و مولفان محتوای علمی مورد نیاز مخاطبان به ویژه معلمان و دانشجویان و دانش‌آموزان و والدین را در قالب‌های مختلف به صورت کتاب، مقاله، فیلم آموزشی ، فایل صوتی و پادکست، برنامه‌های کاربردی و غیره تهیه و عرضه می‌نماید.