8%
تخفیف

Memari’s Rhyming Dictionary volumI

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

2
55,000 تومان
8%
تخفیف

Memari’s Rhyming Dictionary volumII

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

2
55,000 تومان
19%
تخفیف

ارزشيابي كيفي توصيفي در دوره ابتدايي دكتر سلمان آخش دكتر محمد آرمند

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

0
65,000 تومان
20%
تخفیف

ارزشیابی آموزشی با تاکید بردوره ابتدایی دكتر محمد آرمند فاطمه ناصري

بدون امتیاز 0 رای
48,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

0
48,000 تومان

از education تا تعلیم و تربیت

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

از education تا تعلیم و تربیت تحلیلی بر مفهوم تعلیم و تربیت مشاهده کتاب مقاله اگر کتاب را مشاهده نکردید…

1
رایگان!
31%
تخفیف

الگوها و روش های تدریس تاليف دكتر محمد آرمند،دكتر رضوان حكيم زاده ،دكتر هما شهلايي

بدون امتیاز 0 رای
38,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

58
38,000 تومان
40%
تخفیف

بانك سوالات كتاب مطالعات تطبيقي در برنامه درسي

بدون امتیاز 0 رای
24,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

0
24,000 تومان
25%
تخفیف

برنامه درسی پیوند یافته در آموزش عالی دیلی فانگ ترجمه دکترجمال سلیمی عبدالله عزیزی سیده اسرا سجادی

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

1
75,000 تومان