8%
تخفیف

Memari’s Rhyming Dictionary volumI

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

2
55,000 تومان
8%
تخفیف

Memari’s Rhyming Dictionary volumII

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

2
55,000 تومان

از education تا تعلیم و تربیت

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

از education تا تعلیم و تربیت تحلیلی بر مفهوم تعلیم و تربیت مشاهده کتاب مقاله اگر کتاب را مشاهده نکردید…

1
رایگان!
31%
تخفیف

الگوها و روش های تدریس تاليف دكتر محمد آرمند،دكتر رضوان حكيم زاده ،دكتر هما شهلايي

بدون امتیاز 0 رای
38,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

33
38,000 تومان
20%
تخفیف

تطبیق مبانی فلسفی نظام های تعلیم و تربیت معاصر

بدون امتیاز 0 رای
32,000 تومان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه نشر فراعلم پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

0
32,000 تومان

راهنماي تهيه طرح تأليف کتاب درسي دانشگاهي

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

راهنماي تهيه طرح تأليف کتاب درسي دانشگاهي مشاهده کتاب مقاله اگر کتاب را مشاهده نکردید لطفا صفحه را مجددا بارگزاری…

4
رایگان!
33%
تخفیف

راهنماي طراحي و تأليف كتاب درسي

بدون امتیاز 0 رای
39,000 تومان

راهنماي طراحي و تأليف كتاب درسي مشاهده کتاب مقاله اگر کتاب را مشاهده نکردید لطفا صفحه را مجددا بارگزاری نمایید.…

58
39,000 تومان

رخداد کربلا

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

رخداد کربلا برای نوجوانان مشاهده کتاب رخداد کربلا مقاله اگر کتاب را مشاهده نکردید لطفا صفحه را مجددا بارگزاری نمایید.…

0
5,000 تومان